ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน

IMG_0110 IMG_0106   IMG_0098

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน