ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินศาสนพิธี/วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.