ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ เป็นประธานเปิดการประชุม”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

IMG_3333