ทุนอุดหนุนการวิจัย สกสค.

sRAHhNKL1w_1485146445

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2560 ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สนใจติดต่อสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โทร.02-2824198  ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.otep.go.th