ธนาคารออมสินร่วมกับ สกสค.จังหวัดชี้แจงโครงการลดภาระหนี้สินครู

IMG_0143 IMG_0140 IMG_0130 IMG_0175 IMG_0185 IMG_0139

ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ร่วมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.