นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ecixDXHRGa_1465891313