นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

aEKa89CEuQ_1469605313