ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน

IMG_1609 IMG_1622 IMG_1605 IMG_1619

สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/60 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พิจารณาการคัดเลือกทุนทวีบุญเกตุ คัดเลือกครูดีของปวงประชา  และการคัดเลือกครูดีปูชนียบุคคล