ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 28 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น.ณห้องประชุม สกสค.จังหวัดน่าน
141821419614185