ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน พบปะสมาชิก ชพค.- ชพส.

IMG_2550  IMG_2525 IMG_2575  IMG_2378 IMG_2387

IMG_2516IMG_2521  IMG_2518

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ประชุมพบปะข้าราชการครูบำนาญสังกัด สพป.น่านเขต 1-2 เพื่อชี้แจงเรื่องสิทธิต่างๆของสมาชิก ชพค.-ช.พ.ส.และอื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560