ร่วมกิจกรรมโรงเรียนราชานุบาล

2975   2969  2972

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเข้มแข็ง ณ โรงเรียนราชานุบาล อ.เมือง จ.น่าน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560