สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา Big  Cleaning Day  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2563  ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

53951 53994 53899 53900 54080 54006 54005 53897 53895 53893 54001 53894