สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน นำทีมนักกีฬาวู้ดบอลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ไปแข่งขันกีฬาวู้ดบอลภาคเหนือคัพ ณ จังหวัดแพร่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2563

สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน นำทีมนักกีฬาวู้ดบอลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ไปแข่งขันกีฬาวู้ดบอลภาคเหนือคัพ ณ จังหวัดแพร่  เมื่อวันอาทิตย์  ที่ 30 สิงหาคม 2563

54360 54394 54422 54354 54345 54349