การกำหนดวันเข้ารับการอบรมออนไลน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (รุ่นที่ 1)

หนังสือปะหน้าอบรมออนไลน์_page-0001

http://www.otep-nan.go.th/wp-content/uploads/2021/07/ตารางอบรมออนไลน์.pdf

http://www.otep-nan.go.th/wp-content/uploads/2021/07/รายชื่ออบรมออนไลน์-จังหวัดน่าน.pdf

http://www.otep-nan.go.th/wp-content/uploads/2021/07/คู่มืออบรมออนไลน์.pdf