การบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

 

260363

สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)

โดยขอความกรุณาให้สมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน
โอนเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ดังนี้

ช.พ.ค. เลขที่ 507-0-28459-2
ช.พ.ส. เลขที่ 507-0-28460-6
เมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปการโอนเงินไปยังสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน
ผ่านไลน์. เบอร์โทร 062-6040681 / ID : otepnan.