การประชุมผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภาคเหนือ

IMG_8692 IMG_8693 IMG_8696 IMG_8697 IMG_8700 IMG_8702 IMG_8703 IMG_8704 IMG_8705 IMG_8706 IMG_8707 IMG_8718 IMG_8719 IMG_8720 IMG_8721 IMG_8722

 

 

สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคเหนือ ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้อำนวยการจังหวัด  16  จังหวัดภาคเหนือ  ในวันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2563  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน