การประชุมผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภาคเหนือ

สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคเหนือ ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้อำนวยการจังหวัด ื 16  จังหวัดภาคเหนือ  ในวันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2563  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน