ภารกิจผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน

IMG_0874 IMG_0870 IMG_0871 IMG_0872 IMG_0873 IMG_0876 IMG_0877 IMG_0878

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ได้ประชุมพบปะข้าราชการบำนาญ อำเภอนาหมื่น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560