คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน

S__12427454 S__12427456S__12427457คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานรอบระยะ 6 เดือน ของผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน (นายวรพล  ผลคำ) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดที่มาให้การต้อนรับคณะเมินผลการปฎิบัติงาน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ในครั้งนี้