“คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดน่าน”

 

IMG_8121 IMG_8116 IMG_8118

สนง.คณะกรรมการ สกสค.ได้แต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธาน  นางคุณาภรณ์  มินทร  นักวิชาการสวัสดิภาพเชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดน่าน เป็นกรรมการ และ นางนุชดา  ศีลพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการและเลขานุการ ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  น.ส.พันธ์นภา   ยาใจ  ตำแหน่ง นักวิชาการสวัสดิภาพปฎิบัติการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559              ณ สำนักงานสกสค.จ.น่าน