คณะผู้บริหารต้อนรับ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

SKOqC5mwJk_1475032874 B9IHIJQLDQ_1475032874 xxRHxtf5bd_1475032874 nEMrAQhc3i_1475032873 ferbQKRed0_1475032873

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.คนใหม่ (ดร.พิษณุ  ตุลสุข )