“ครอบครัวครูเราดูแล”

20160616_094232

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้มอบเงินค่าจัดการศพและหรีดเคารพศพให้แก่ทายาทของ นายบุญทัน  แห่วตระกูลปัญญา