ครอบครัวครูเราดูแล

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้มอบเงินค่าจัดการศพและพวงหรีดเคารพศพให้ทายาท นายวัชรพงษ์  พลธนะ

IMG_7582