ตรวจสอบการทำประกันภัยได้ด้วยตนเอง

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกโครงการ ช.พ.ค. ทราบ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก ช.พ.ค. สามารถตรวจสอบการทำประกันภัยได้ด้วยตนเองผ่านการดาวน์โหลด หรือ สแกน OR CODE ตามขั้นตอนดังนี้1551246435576

Scan10001