ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเพื่อลดราคาที่พัก โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์/เกสต์เฮ้าส์