วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบรางวัล”พระพฤหัสบดี”ประจำปี 2563 และประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

11