วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่านและคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ไปเยี่ยมอดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ท่านสมชาย พันธุ์แก้ว ณ โรงพยาบาลน่าน เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านหายเจ็บป่วยและสุขภาพแข็งแรงดีตลอดไป

14