วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่านมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาทให้กับทายาทสมาชิกรายนางรุจิฬา กองอาสา สมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส.สังกัดโรงเรียนบ้านค้างอ้อย อ.นาหมื่น จ.น่าน

12