ประชาสัมพันธ์ “ ระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์

ระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ระบบผ่าน www.otep-hotel.com โดยดูวิธีการจองตามรูปภาพนี้WW6zShdByp_1585642421