ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560

IMG_0843  IMG_0845 IMG_0848

เมื่อวันที่ 31  มกราคม  2560  สำนักงาน  สกสค.จังหวัดน่่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดน่าน