ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 2/2560

IMG_0914          IMG_0920             IMG_0916

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 2/2560  เวลา 13.00 น.   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน