ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน

IMG_8467 IMG_8475 IMG_8465IMG_8470

สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดน่่าน