ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2559

IMG_0548 IMG_0552 IMG_0531IMG_0541

สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น ณ  ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดน่าน