ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/60

IMG_1007IMG_1016 IMG_1019  IMG_1011 IMG_1013

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดน่าน