ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่านประจำเดือน เมษายน 2560

IMG_1622  IMG_1605 IMG_1611 IMG_1619

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2560  ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดน่าน