ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2560

MOU น่าน                S__14516879

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดครั้งที่ 8/2560 และ นายวรพล ผลคำ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่านลงนามทำสัญญา MOU กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดน่าน