ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

IMG_0109 IMG_0107 IMG_0114

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน