ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่และจัดงานมุฑิตาจิต

S__14262463 DSC_1834 DSC_1831 DSC_1836DSC_1883 DSC_1887 DSC_1917DSC_1908DSC_1902DSC_1940DSC_1908DSC_1923DSC_1934DSC_1940DSC_2052DSC_2048DSC_2049DSC_2113DSC_2077DSC_2072

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ จัดประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่และจัดงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ภาคเหนือ 2 คน นางคุณาภรณ์  มินทร นักวิชาการสวัสดิภาพเชี่ยวชาญจังหวัดน่าน และ นายสมเกียรติ  วงค์จักร นักวิชาการสวัสดิการเชี่ยวชาญ จังหวัดลำปาง  ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง