ผู้อำนวการ สกสค.จังหวัดเป็นคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

IMG_0865 IMG_0866 IMG_0867 IMG_0868 IMG_0869

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่านออกประเมินโรงเรียนในกลุ่มอ.เวียงสา 3  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560