ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน พบปะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1

วันนี้วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน พบปะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
IMG_6074

IMG_6067IMG_6066IMG_6074