ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน พบปะผู้บริหารโรงเรียน

IMG_0891 IMG_0892 IMG_0893 IMG_0894 IMG_0895 IMG_0896 IMG_0897

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ประชุมพบปะผู้บริหารโรงเรียน อ.นาน้อย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560