ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน มอบหรีดเคารพศพ

ศพนายวัชรพงษ์  ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการ สกค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และหรีดเคารพศพ ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน