ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ร่วมเปิดศูนย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

IMG_0605 IMG_0596 IMG_0587IMG_0594 IMG_0612

IMG_0619 IMG_0629 IMG_0638 IMG_0595IMG_0589

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ร่วมเปิดศูนย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัด นครสวรรค์