ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_0979          IMG_0974            IMG_0973

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ได้วางหรีดเคารพศพ นายกิติพันธ์  ผัดผล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสวนตาล ฌาปนกิจ ในวันที่ 8 มีนาคม  2560 ณ วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน