ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน พบปะผู้บริหาร เขต 2

IMG_2387 IMG_2385 IMG_2367  IMG_2368

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมพบปะผู้บริหารโรงเรียน เขต 2 ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือน มิถุนายน 2560