ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่านพบปะข้าราชการครูบำนาญเขต 2 อำเภอปัว

IMG_2516  IMG_2521 IMG_2518 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน ได้พบปะข้าราชการครูบำนาญ เขต 2 อำเเภอปัว เพื่อแจ้งข่าวสารของสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน