พิธีเปิดศูนย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน

IMG_8547  IMG_8577 IMG_8554 IMG_8551  IMG_8555 IMG_8549IMG_8707  IMG_8620 IMG_8627 IMG_8617 IMG_8700 IMG_8783  IMG_8798  IMG_8801 IMG_8804 IMG_8797  IMG_8527

สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากท่าน เอกศักดิ์  คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้มาเป็นประธานเปิดป้ายโครงการศูนย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนในการเปิดศูนย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่พบปะจัดกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุเพื่อคลายความเหงาไม่ถูกทอดทิ้ง และเพื่อเป็นคลังสมองของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ไว้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจในสาขาต่างๆ เมื่่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน