ทุนเรียนดี

 

IMG_7230

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้มอบทุนมูลนิธิทวีบุญยเกตุ จำนวน 5000 บาท ให้กับ เด็กชายกันตวิชญ์  เจริญนิยม โรงเรียนสามัคคีวิทยา