ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัตงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดน่าน

IMG_8305   IMG_8315  IMG_8382 IMG_8375

คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการ สกสสค.จังหวัดน่าน  นำโดย  นายประดิษฐ์  ระสิตานนท์ กรรมการ ช.พ.ส. นายสุรพล  เคยบรรจง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสำนักงาน  และ นางสาวเนตรทราย        มากทรัพย์   ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน การบัญชี กองทุน ช.พ.ค.- ช.พ.ส. เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน