รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงาน สกสคจังหวัด/กทม.

28-10-63