รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.ที่ถูกถอนชื่อเนื่องจากค้างชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

http://www.otep-nan.go.th/wp-content/uploads/2021/03/B.pdf